HESAP BİLGİLERİNİZİ Mİ UNUTTUNUZ?

2010 -2021

Rüzgar Ölçüm Direği

Doğanın kendi dinamiğinden dolayı meydana gelen Rüzgar esasında güçlü bir hareket enerjisine sahiptir. Hiç bir maliyet unsuru gerekmeden kendiliğinden meydana gelen bu hareket enerjisinin yenilebilir enerji sistemleri kullanılarak elektrik enerjisine çevrilerek bedava enerji elde edilebiliyor. Rüzgârın sahip olduğu enerji rüzgar ölçüm direği kurulumu yapılarak sayısal olarak izlenebiliyor.

Rüzgar Enerjisi Nedir?

Rüzgar yeryüzündeki çok yönlü hava akımıdır. Bu akım rüzgar türbinleri aracılığıyla kinetik enerjiye dönüştürülüp, elektrik enerjisi elde ediliyor.

Rüzgar enerjisinden en iyi faydayı sağlamak amacıyla birtakım ölçümler yapılması gerekiyor. Bu ölçümler konusunda uzman personellerimiz nezaretinde rüzgar ölçüm sistemleri kullanarak yapılıyor.

Rüzgar Enerjisinden Nasıl Faydalanılır?

Rüzgar enerjisinden faydalanmada temel mühendislik, rüzgarın esme dediğimiz dinamik hareketinin wind turbine kullanılarak hareketin kontrollü şekilde elektrik üretim bölümüne aktarılmasıdır. Burada rüzgar enerjisi elektrik üretim ekipmanlarına ulaştırılmasıyla elektrik enerjisi elde edilmeye başlanıyor.

Temiz enerji kaynağı olan bu enerjiden faydalanmak ve enerji ihtiyacınızı en ekonomik şekilde karşılanması amacıyla rüzgar ölçüm santralleri kuruyoruz ve verimlilik analizleri çerçevesinde uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

Rüzgar Ölçüm Sistemleri

Doğanın kendi dinamiğinden dolayı meydana gelen Rüzgar esasında güçlü bir hareket enerjisine sahiptir. Hiç bir maliyet unsuru gerekmeden kendiliğinden meydana gelen bu hareket enerjisinin yenilebilir enerji sistemleri kullanılarak elektrik enerjisine çevrilerek bedava enerji elde edilebiliyor. Rüzgârın sahip olduğu enerji rüzgar ölçüm direği kurlumu yapılarak sayısal olarak izlenebiliyor.

 

 

Rüzgar Enerjisi Nedir?

Rüzgar yeryüzündeki çok yönlü hava akımıdır. Bu akım rüzgar türbinleri aracılığıyla kinetik enerjiye dönüştürülüp, elektrik enerjisi elde ediliyor.

Rüzgar enerjisinden en iyi faydayı sağlamak amacıyla bir takım ölçümler yapılması gerekiyor. Bu ölçümler konusunda uzman personellerimiz nezaretinde rüzgar ölçüm sistemleri kullanarak yapılıyor.

 

Rüzgar Enerjisinden Nasıl Faydalanılır?

Rüzgar enerjisinden faydalanmada temel mühendislik, rüzgarın esme dediğimiz dinamik hareketinin wind turbine kullanılarak hareketin kontrollü şekilde elektrik üretim bölümüne aktarılmasıdır. Burada rüzgar enerjisielektrik üretim ekipmanlarına ulaştırılmasıyla elektrik enerjisi elde edilmeye başlanıyor.

Temiz enerji kaynağı olan bu enerjiden faydalanmak ve enerji ihtiyacınızı en ekonomik şekilde karşılanması amacıyla rüzgar ölçüm santralleri kuruyoruz ve verimlilik analizleri çerçevesinde uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

 

Rüzgar Enerjisinde Önemli Parametreler

Rüzgar enerjisi santrali kurulmasını verimlilik açısından değerlendirilmesinde, rüzgar ölçüm cihazı kullanarak rüzgarın hızı ve basıncına ilişkin parametreler elde edilirken, rüzgar yön sensörü ile de rüzgarın yön tayinini yapıyoruz.

Rüzgar enerji sistemlerinin ilk yatırım bedelleri oldukça yüksek olduğundan rüzgar ölçüm sensörleri aracılığıyla elde edilen verilen iyi analiz edilerek verimli olarak ise proje aşmasına geçilmesi gerekiyor.

 

Rüzgar Enerjisini Verimli Kullanma

Sistemlerin kurulması bir dizi mühendislik çalışmaları ile yapılıyor. Rüzgârın hızı verimliği etkileyen önemli bir parametre olduğundan rüzgar ölçüm iskeleti kurlum işlemi gerçekleştiriyoruz.

Sonrasında bu iskelet sistemi üzerine rüzgâra ilişkin veriler elde edeceğimiz Rüzgar hız ölçüm cihazı olan anemometre  cihazını konumlandırıyoruz. Bu işlemlerin yapılmasıyla birlikte sistemin bölgeye kurulması durumunda verimli olup olamayacağına ilişkin veriler kayda alınıyor.

Sistemin verimli çalışmasını kullanılan tribün çeşidi etkiliyorsa bölge rüzgarına uygun dikey rüzgar türbini seçimi ile tekrar ölçüm yaparak verimlik analizi yapıyoruz. Ayrıca sistemin veremliliğini denetlemek amacıyla kurlumu yapılan wind measurement mast ile periyodik ölçümler gerçekleştiriyoruz.

 

Fizibilite ve Projelendirme

Rüzgârın yönü, hızı ve basıncı sistemin veremliliğini etkileyen ana unsurlar arasında bulunuyor. Bu noktada proje uygulanacak alana rüzgar ölçüm direği kurulumu yapılarak hakim rüzgar yönü hızı ve basıncı gibi parametrelerin ölçümü yapılıyor.

Bu ölçümler proje alalında kurulu olan rüzgar ölçüm istasyonu yardımıyla alınıp,  mühendislik disiplini çevresinde analiz ediliyor. Gerek arazi yapısı gerekse Yapılan bu çalışma neticesinde rüzgar türbini santralı kurulum maliyeti hesaplamasını yaparak sistemden verimli şekilde fayda sağlanmasını amaçlıyoruz.

Eğer ki sistemin verimli olmayacağı yönünde veriler elde ederek bunu sizlere paylaşıp rüzgar ölçüm direkleri montaj ve demontajı işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Proje ve kullanılacak ekipmanların uygun fiyat avantajı ile rüzgar enerjisinden en iyi faydanın sağlanması amacıyla, uygun yere uygun proje uygulamasını gerçekleştiriyoruz.

Lidar Teknolojisi

Uzaktan Lidar Teknolojisi Sistemi Rüzgar enerjisi, temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Ancak, rüzgar türbinlerinin yerleştirileceği bölgelerdeki rüzgar şartlarının doğru bir şekilde ölçülmesi, verimli bir enerji üretimi için temel bir gerekliliktir. Bu noktada, lidar (Light Detection and Ranging) teknolojisi, rüzgar hızı, yönü ve diğer meteorolojik parametreleri hassas bir şekilde

Rüzgar Enerjisi Ölçümleme Cihazı Verimli Rüzgar Enerjisi Yönetimi İçin Hassas Çözüm: Rüzgar enerjisi, temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak giderek daha fazla ilgi görmektedir. Rüzgar türbinlerinin verimli bir şekilde çalışabilmesi için doğru rüzgar hızı ve yönü verilerinin elde edilmesi önemlidir. Bu amaçla, rüzgar hızı ve yönünü hassas bir şekilde ölçmek için özel olarak tasarlanmış

Self Support Mast

SSM Ölçüm Direkleri

SSM Ölçüm Direği SSM ölçüm direkleri, çeşitli türden ortamlarda rüzgârın hızını ideal olarak belirleme ve hesaplama noktasında işlevsellik gösterirler. Onlar sayesinde rüzgâr tam olarak ne yönde hareket ediyor bunu net olarak tespit edebilmek mümkün olur. Self support mast birçok farklı yerde kullanım dinamiklerine sahiptir. Telekomünikasyon ve enerji sistemlerinin entegrasyon işlemlerinde bu ölçüm direklerinden yardım alınır.

Solar Enerji Sistemleri

Güneş Ölçüm Sistemleri

Güneş Ölçüm Sistemi Güneş enerjisi hem çevreci hem de sürdürülebilir enerji kaynağı olduğundan, kullanımına teşvik edici politikaların uygulandığı görülüyor. Güneş enerji planlamalarında solar panel fiyatları ciddi bir maliyettir. Bu nedenle diğer enerji planlamalarında olduğu gibi güneş enerjisinden tam anlamıyla faydalanılması için güneş ölçüm sistemleri kullanılarak detaylı fizibilite raporu hazırlaması gerekiyor. Bu noktada son teknoloji güneş

ÜSTE